Svetový deň ústneho zdravia

18. Mar 2020
BRATISLAVA, HOTEL SAFFRON

16. marec 2020    Spojená škola Mokrohájska, Bratislava
                             13.30 – 15.30 Preventívna akcia pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

18. marec 2020    Hotel Saffron, Bratislava
                              8.00 – 13.00 Preventívna akcia pre žiakov 6. – 9. ročníkov ZŠ a gymnázií

                              14.00 – 16.00 Preventívna akcia pre budúce mamičky - tehotenstvo a starostlivosť o ústnu hygienu

19. marec 2020    Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
                              8.00 – 13.00 Preventívna akcia pre žiakov 6. – 9. ročníkov ZŠ a gymnázií

 

16. - 20. marec 2020:    

  • edukácia študentov, budúcich zdravotníckych pracovníkov na stredných zdravotníckych školách v SR
  • edukácia mamičiek v materských centrách po celom Slovensku

 

Tvoje ústa sú úžasné! Určite Ti pomáhajú jesť, hovoriť a smiať sa – teš sa zo života!

16. marec 2020    

Spojená škola Mokrohájska, Bratislava
13.30 – 15.30 
Preventívna akcia pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

18. marec 2020    

Hotel Saffron, Bratislava
8.00 – 13.00 
Preventívna akcia pre žiakov 6. – 9. ročníkov ZŠ a gymnázií

14.00 – 16.00 Preventívna akcia pre budúce mamičky - tehotenstvo a starostlivosť o ústnu hygienu

  • 14.00 prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. : Tehotenstvo a patológia zmien v ústnej dutine, riziko ich vplyvu na plod
  • 14. 30 MDDr. Michaela Lifková : Zubný preukaz dieťaťa
  • 14. 45 MDDr. Martin Šimo : Ústna hygiena v tehotenstve
  • 15.00 Diskusia
  • 15.15 Praktická časť: inštruktáž k správnej starostlivosti o ústne zdravie v tehotenstve

19. marec 2020   

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
8.00 – 13.00 
Preventívna akcia pre žiakov 6. – 9. ročníkov ZŠ a gymnázií

Preventívna akcia pre budúce mamičky - tehotenstvo a starostlivosť o ústnu hygienu

  • prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. : Tehotenstvo a patológia zmien v ústnej dutine, riziko ich vplyvu na plod
  • MDDr. Michaela Lifková : Zubný preukaz dieťaťa
  • MDDr. Martin Šimo : Ústna hygiena v tehotenstve
Sorry, registrations are no longer available for Svetový deň ústneho zdravia

Partneri

 

 

Hlavný sponzor akcie:

     

 

Partneri:

    

Podobné podujatia