Smart Cities 2019

Jún 2019

Konferencia zameraná na vízie a stratégie miest, ktorej cieľom je predstaviť inovatívny postup miest, ich rozvoj premenu na inteligentné mestá. Pozvaní hostia budú diskutovať na témy inovácií a technológií vo všetkých oblastiach správy a rozvoja mesta.
Cieľová skupina: zástupcovia miest a samosprávy, verejná a štátna správa, inovátori, developeri, architekti, IT odborníci, energetický segment a pod.

Sorry, registrations are no longer available for Smart Cities 2019

Podobné podujatia