Slovenské zdravotníctvo 2018

20. sep 2018
HOTEL SAFFRON BRATISLAVA

Konferencia sa zaoberá aktuálnou situáciou v slovenskom zdravotníctve spojená s oceňovaním TOP inovácií.
Cieľová skupina: riaditelia nemocníc a zdravotníckych zariadení, lekárnici, lekári a distribučné spoločnosti.

 

TÉMY:

1. Novely noviel – aký majú dopad na liekovú politiku v praxi?

2. Stratifikácia nemocníc na Slovensku- odhodlá sa konečne niekto zmeniť počty lôžok?

3. Ambulantný sektor- Päť minút po 12- Starnú nám lekári, chýbajú sestry. Kto nás bude liečiť? Pomôžu nám zdravotníci z Ukrajiny či Srbska?

Slovenské zdravotníctvo 2018

 

1. BLOK  Novely noviel – aký majú dopad na liekovú politiku v praxi?

2. BLOK  Stratifikácia nemocníc na Slovensku- odhodlá sa konečne niekto zmeniť počty lôžok?

3. BLOK  Ambulantný sektor- Päť minút po 12- Starnú nám lekári, chýbajú sestry. Kto nás bude liečiť? Pomôžu nám zdravotníci z Ukrajiny či Srbska?

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 149 € bez DPH (178.8 € s DPH) na osobu
Účastnícky poplatok 149€ bez DPH (178,80€ s DPH)
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 149 € bez DPH (178.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

 

Podobné podujatia