Slovenské klimatické fórum 2020

31. Mar 2020
Crowne Plaza Bratislava

Konferencia je zameraná na možné  spôsoby a riešenia klimatickej zmeny

 

Cieľová skupina: 

Odborníci z verejnej a súkromnej sféry na témy:

 1. Cirkulárna ekonomika, odpadové hospodárstvo

 2. Innovácie v oblasti udržatelnsti 

 3. Udržateľné riešenia pre oblasť energií a dopravy

 

Vstup je voľný

8:30 - 9:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV


9:15 - 9:30 OTVORENIE

EUROPEAN GREEN DEAL ALEBO AMBICIÓZNE EURÓPSKE CIELE A ICH NADVÄZNOSŤ NA HOSPODÁRSKE POLITIKY SLOVENSKA

 • Aké strategické kroky pripravuje Slovensko na podporu strategickej vízie Európskej komisie pre klimaticky-neutrálnu Európu do roku 2050? napr. Európska komisia, alebo Ministerstvo hospodárstva

 

9:30 -10:30 PANEL I

VPLYV ROZVOJA A ZMIEN V DOPRAVE, PRIEMYSLE A ENERGETIKE NA EURÓPSKE HOSPODÁRSTVO

 • Akú stratégiu má Európska únia v pláne zaujať v plnení cieľov znižovania emisií skleníkových plynov pre rok 2020?
 • Sú elektromobily naozaj lepším riešením pre životné prostredie? Aká je životnosť elektro batérií a ako sa bude riešiť ich recyklácia?
 • Aký vplyv má na spotrebu plynu a redukciu emisií uhlíka závislosť Slovenska od jadrovej energie? Je možné dosiahnuť na Slovensku uhlíkovú neutralitu od roku 2050?
 • Možnosti znižovania spotreby energie v domácnostiach, šetrenie elektrickej energie a eliminácia tepelnej straty

 

10:30 -11:30 PANEL II 

CESTA K UDRŽATELNEJ CIRKULÁRNEJ EKONOMIKE PROSTREDNÍCTVOM JASNÉHO PLÁNU PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 • Zavedenie dôkladného oddelenia bioodpadu pri rozbore na skládkach ako nástroj na zmiernenie negatívnych dopadov na klímu
 • Ako znížiť finančné a administratívne záťaže pri plnení záväzkov vyššej udržateľnosti surovín a materiálov v ekonomike?
 • Rozbor novely zákona MPRV SR o znížení plytvania potravinami a následný ekologicky-pozitívny efekt na výrobný a spotrebný reťazec

 

11:30 -12:00 COFFEE BREAK

 

12:00-13:00 PANEL III

INOVATÍVNE NÁVRHY PRE PREDCHÁDZANIE A ZMIERŇOVANIE DOPADOV NA KLÍMU, VÝSKUM A INVESTÍCIE

 • Dokáže investičná politika predbehnúť účinnosť platnej a očakávanej legislatívy? Sú investície do výskumu a vzdelávanie dostatočne silný nástroj na na zmenu správania k životnému prostrediu na Slovensku?
 • Inovatívne novinky dostupné na našom trhu pre urýchlenie plánu pre udržateľnúčinnosti v oblasti klímy
 • Analýza využívania eko-inovácií a stimulovanie ch potenciálu pre korporátne prostredie


13:00 OBED

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 0 € bez DPH (0 € s DPH) na osobu

Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Poradie
Výsledná cena je 0 € bez DPH (0 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 6998/B.

IČO: 51904446
DIČ: 2120837224
IČO DPH: SK2120837224

Bankové spojenie Tatra banka, a.s.:
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466
SWIFT / BIC: TATR SKBX

Zrušiť

Partneri

Partner

Mediálni partneri

 


Ponuky partnerstiev:

Generálny partner (5.000 € + DPH)

 • status „Generálny partner“
 • odborný príspevok v konferenčnej časti v rámci podujatia
 • (*obsah príspevku zodpovedá konzultácií s odborným garantom podujatia) v rozsahu 10 min + priestor na otázky (súčasť panelovej diskusie 60 min)
 • prezentačný alebo poradenský stánok vo foyer
 • možnosť distribúcie printových materiálov účastníkom podujatia
 • logo v inzercii v Hospodárskych novinách
 • logo v newslettri
 • umiestnenie loga v kongresovej sále (roll-up)
 • logo vo všetkých tlačových materiáloch k podujatiu
 • logo v redakčnom výstupe v HN po podujatí
 • 8 vstupov na podujatie

 

Hlavný partner (4.000 € + DPH)

 • status „Hlavný partner“
 • prezentačný stánok vo foyer = poradenský stánok pre účastníkov
 • možnosť distribúcie printových materiálov účastníkom podujatia
 • logo v inzercii v Hospodárskych novinách
 • logo v bannerovej kampani na hnonline.sk a na stránke konferencie.hnonline.sk,
 • logo v newslettri
 • umiestnenie loga v kongresovej sále (roll-up)
 • logo vo všetkých tlačových materiáloch k podujatiu
 • logo v redakčnom výstupe v HN po podujatí
 • 6 vstupov na podujatie

 

Partner (3.000 € + DPH)

 • status „Partner“
 • logo v inzercii v Hospodárskych novinách
 • logo v bannerovej kampani na hnonline.sk a na stránke konferencie.hnonline.sk, logo v newslettri
 • umiestnenie loga v kongresovej sále (roll-up)
 • logo vo všetkých tlačových materiáloch k podujatiu
 • logo v redakčnom výstupe v HN po podujatí
 • 4 vstupy na podujatie

 

Ďalšie možnosti: 

1. Prezentačný stánok (900 € + DPH)

*cena za 1m2 bez DPH = 75 €;  (900 € bez DPH / 1080 € s DPH spolu za 12 m2) 

 

2. Rozdanie materiálov účastníkom (400 € + DPH)

 

3. Umiestnenie loga v sále (650 € + DPH)

 

Podobné podujatia