Namiesto bankrotu rozvoj 2018

November

Na prvý pohľad robia všetko správne. Firmy počúvajú zákazníkov, investujú do marketingu, realizujú výskum či vývoj. Aj tak však majú problém prežiť. Môže za tým stáť viacero dôvodov. V biznise totiž platí jedno pravidlo: ak poznáte svojho biznis partnera a máte o ňom dostatok informácií, situáciu vám to výrazne uľahčuje.
Cieľová skupina: majitelia, konatelia, podnikatelia

Sorry, registrations are no longer available for Namiesto bankrotu rozvoj 2018

Podobné podujatia