HR 2018

25. sep 2018
Hotel PARK INN Bratislava

Prináša trendy v oblasti personalistiky, odmeňovania, nákladov na zamestnancov, legislatívy a duálneho vzdelávania.
Cieľová skupina: riaditeľky HR, personalistky, zástupcovia zamestnávateľov a škôl

 

Téma:  HR 2018

Trh práce 2018: všetko sa zmenilo

 

KONFERENCIA SA KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTRA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR JÁNA RICHTERA

 HR 2018

Trh práce 2018: všetko sa zmenilo

8:30 – 9:00     Registrácia a ranný coffe break

9:00                Otvorenie konferencie

9:00 – 9:40     1. BLOK   Máme problém. Nemá kto robiť

  • Prehrievanie trhu práce, Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka Profesia,spol.s.r.o
  • Cudzinci ako riešenie. Je naozaj jediné, alebo existujú alternatívy? Skúsenosti zo zahraničia, čísla, štatistiky, podmienky 
  • Duálne vzdelávanie ako riešenie? Áno, z dlhodobého hľadiska. Ako sa na to pozerá štát? 

 

9:40 – 10:40    2. BLOK   Ako zamestnať a udržať

  • Employer branding ako kľúčový nástroj HR v súčasnosti 
  • Ako udržať tých najlepších vo firme v čase prehriateho trhu práce, Boris Dobiš, YPnet, s. r. o. / John Blakey Leadership Academy 
  • Sexuálne obťažovanie – faktor odchodu? JUDr. Peter Devínsky, LL.M., Schönherr Rechtsanwälte GmbH

10:40 – 11:00  Coffe break

 

11:00 – 12:00  3. BLOK   Čísla a fakty

  • Expanzia ekonomiky a „tichá“ kríza ľudských zdrojov, Ľubomír Kadlečík, Trexima Bratislava
  • Dynamika miezd v SR, Jozef Krabáč, Trexima Bratislava
  • Takto to funguje v.. (USA...?). Pohľad postoj k zamestnancom a porovnanie trhu,     podmienok a platov s vybranou krajinou západnej Európy, prípadne USA 

 

12:00                Obed

 

* zmena programu vyhradená

 

Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka Profesia,spol.s.r.o

Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní univerzity pracovala v rodinnej firme Anyhel v Humennom. V roku 2001 nastúpila do spoločnosti Profesia ako Sales Representative a po zmene viacerých pozícií od mája 2008 riadila a koordinovala obchodné aktivity spoločnosti v Českej, Slovenskej a Maďarskej republike ako marketingová a obchodná riaditeľka. Od októbra 2010 je výkonnou riaditeľkou spoločnosti Profesia. Ma dvoch dospelych synov.

 

Boris Dobiš, YPnet, s. r. o. / John Blakey Leadership Academy

Boris Dobiš sa venuje vlastným aktivitám ako kouč, facilitátor, tréner a konzultant pod hlavičkou svojej spoločnosti YPnet, s. r. o. a je spoluzakladateľom a jedným z garantov projektu John Blakey Leadership Academy. Zameriava sa na spoluprácu s korporátnymi klientmi v multikulturálnom prostredí medzinárodných spoločností, pričom presadzuje myšlienky účinného leadershipu a efektívnej komunikácie. Na dnešnej konferencii sa zamyslí nad problematikou ako udržať tých najlepších vo firme v čase prehriateho trhu práce.

 

JUDr. Peter Devínsky, LL.M., Schönherr Rechtsanwälte GmbH

Peter Devínsky je advokát spolupracujúci s bratislavskou pobočkou medzinárodnej advokátskej kancelárie Schönherr Rechtsanwälte GmbH/ Schoenherr Attorneys at Law. Vo svojej praxi sa Peter zameriava najmä na oblasť individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, sporové konania, vnútropodnikové vyšetrovania a tiež na niektoré oblasti správneho práva.  Na dennej báze poskytuje Peter domácim aj zahraničným klientom poradenstvo vo všetkých aspektoch pracovného práva, vrátane súkromia zamestnancov a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Taktiež klientom radí v oblastiach ochrany osobných údajov, farmaceutického a potravinového práva. Peter pravidelne zastupuje klientov pri obchodných transakciách a poskytuje poradenstvo vo všetkých otázkach obchodného práva a práva spoločností. Petrove skúsenosti v sporových konaniach zahŕňajú zastupovanie v rôznych druhoch civilných a súdnych správnych konaní na súdoch všetkých stupňov, vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej Republiky a Ústavného súdu Slovenskej republiky. 

 

 

Ľubomír Kadlečík, Trexima Bratislava

Ľubomír Kadlečík pracuje na pozícii manažéra úseku štatistík a prognózovania v spoločnosti TREXIMA Bratislava.  Venuje sa predovšetkým analýzam a prognózam vývoja na trhu práce, odmeňovaniu zamestnancov, mzdovému benchmarkingu, mzdovej diferenciácii. Na konferencii bude prezentovať ako štruktúra ľudských zdrojov nekorešponduje s potrebami trhu práce a čo nás čaká v budúcnosti.  

 

Jozef Krabáč, Trexima Bratislava

Jozef Krabáč pracuje na pozícii manažéra úseku produktivity a zamestnanosti v spoločnosti TREXIMA Bratislava.  Venuje sa najmä problematike odmeňovania zamestnancov, mzdovému benchmarkingu, kolektívnemu vyjednávaniu, katalogizácii pracovných pozícií. Na konferencii bude prezentovať ako aktuálna situácia na  trhu práce tlačí na rast miezd, ako sa mení ich výška a štruktúra. Kto je víťazom a kto porazeným.  

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 149 € bez DPH (178.8 € s DPH) na osobu
účastnícky poplatok v sume 109€ bez DPH ( 130,80€ s DPH) je platný do 10.9.2017, od 11.9.2017 bude poplatok v sume 149€ bez DPH (178,80€ s DPH)
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 149 € bez DPH (178.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

Partner:

 

 

Podobné podujatia