Finančné riadenie podnikov 2019

16. okt 2019
RADISSON BLU HOTEL CARLTON

Finančné riadenie podnikov 2019 - Inovácie

17. ročník

Motív konferencie 2019

Slovensko je dlhodobo na európskom chvoste v podpore výskumu, vývoja a  najmä Inovácií, ktoré sú zásadnou podmienkou udržateľnosti ekonomického rastu spoločnosti. Zavádzanie existujúcich inovatívnych riešení  z oblasti technológií, služieb, analytických  nástrojov, kognitívnych zručností v praxi podnikov sú základom pre dlhodobé udržanie sa firiem v konkurenčnom prostredí. Štát by mal okrem priamej finančnej podpory vedy, výskumu a inovácií vytvárať i legislatívne podmienky na to aby  stimuloval výdavky firiem do týchto oblastí, cestou využitia vlastných zdrojov.     

Odborný garant konferencie: Ľudovít Ódor, viceguvernér NBS

Moderátor konferencie: Lucia Ježeková Havlíková

Cieľová skupina: finanční riaditelia a treasureri, vedúci v oblastiach HR, daní a účtovníctva, majetku a IT.

12,00 – 13,00 Prezentácia,  Obed

 

13,00  Otvorenie konferencie: Andrej Révay, prezident SAF

 

13,05 – 14,05 1. Blok Macro - Lacné peniaze na rast nestačia, pomôžu inovácie?

Ľudovít Ódor, viceguvernér NBS  - Výhľad ekonomiky Slovenska, inovácie

Richard Pánek, Tax partner EY - Legislatívne stimuly podpory výdavkov firiem na výskum a inovácie (super-odpočet, odpisy, patent box)

Peter Horniaček, vedúci odd. dane z príjmov MF SR

Panelová diskusia:

 • Kritický pohľad na hospodárske politiky a štrukturálne zmeny na Slovensku
 • Indikátory i analytici predpovedajú zastavenie rastu ekonomiky, prípadne krízu
 • Má Slovensko potenciál prekonať prípadnú krízu?
 • Je legislatíva nastavená na zvládnutie ekonomickej krízy?
 • Je SR pripravené na veľké globálne trendy: robotizáciu a starnutie populácie?
 • Dokáže podpora vedy, výskumu a inovácií udržať ekonomiku na rastovej úrovni?

 

14,05 – 15,30 2. Blok Inovácie – odvaha alebo nevyhnutnosť?

Slavomír Beňa, Board member UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Milan Masaryk, CFO ESET spol. s r.o.

Jan-Martin Nufer, Director of Treasury & Funding, Borealis AG

Luboš Lopatka, CEO VUZ, z.z.p.o.

 • Akú ma podnik motiváciu  na inovácie?
 • Je podnik závislý na neustálych inováciách?
 • Čo bráni podnikom v inováciách?
 • Je legislatíva nastavená „pro inovačne“?
 • Čo potrebuje podnik na rozhodnutie inovovať?
 • Aké zdroje financovania má podnik na financovanie inovácií?
 • Ako zostať konkurencieschopný s inováciami?
 • Čo nám priniesla konkrétna inovácia?

 

15,30 – 15,50 Prestávka

 

15,50 – 17,15 3. Blok Technologické inovácie v práci finančníka – benefit či limit?

Gerhard Bystricky, Head of Product Development Payments, UniCredit Bank AG

Radovan Vargic, Orange Slovensko a.s.

Vladimír Lukáč, CFO OMV Slovensko, s. r. o.  

Peter Pašek, Partner a Managing Director Accace k.s.

 • Automatizácia finančných transakcií na základe PSD2
 • Inovatívne analytické projekty pre prevenciu nákladov
 • Robot process automation (RPA) pre finančné procesy

 

17,30- 19,30 Savoy Art Gallery - Odovzdanie ceny SAF

Výstava Aleš Krejča: Chimaera monstrosa

Hudobný doprovod: Jiří Stivín

Catering

Ľudovít Ódor, viceguvernér NBS 

Richard Pánek, partner EY

Peter Horniaček, vedúci odd. dane z príjmov MF SR

Milan Masaryk, finančný riaditeľ ESET

Jan-Martin Nufer, Director Treasury & Funding Borealis AG, Prezident rakúskej asociácie treasury

Luboš Lopatka, CEO VUZ, z.z.p.o.   

Gerhard Bystricky, Head of Product Development Payments UniCredit Bank AG

Radovan Vargic, Orange Slovensko a.s

Vladimír Lukáč, CFO OMV Slovensko, s. r. o.

Peter Pašek, Partner a Managing Director Accace k.s. Accace, k.s.    

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 180 € bez DPH (216 € s DPH) na osobu
Účastnícky poplatok v sume 180 eur bez DPH je platný do 30.9.2019. Od 1.10.2019 bude cena pre 1 osobu 200 eur bez DPH
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 180 € bez DPH (216 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

Odborný garant: 

 

Generálny partner: 

 

Partner:

 

Mediálni partneri:

 

Podobné podujatia