Finančné riadenie podnikov 2018

Október

Konferencia, so zameraním hlavne na oblasť efektívneho finančného riadenia, administratívnej záťaže, daní, účtovníctva a vzdelávania.
Cieľová skupina: finanční riaditelia a treasureri, vedúci v oblastiach HR, daní a účtovníctva, majetku a IT.

Sorry, registrations are no longer available for Finančné riadenie podnikov 2018

Podobné podujatia