Duševné vlastníctvo a jeho vplyv na ekonomiku štátu

12. sep 2019
RADISSON BLU CARLTON HOTEL

Konferencia je zameraná na duševné vlastníctvo, jeho vnímanie v spoločnosti, dopad na HDP, zamestnanosť, obchod, ako aj na problematiku falšovania a pirátstva

 

 

 

 

 

Témy Diskusie

 

1. Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva

 

- Vplyv dušeného vlastníctva na ekonomiku štátu - HDP, zamestnanosť a obchod

- Stav problematiky v podmienkach SR

 

 

2. Obchod s falšovaným a pirátskym tovarom

 

- Hospodársky vplyv falšovania

- Opatrenia zamerané na boj proti falšovaniu a pirátstvu

 

 

3. Vnímanie duševného vlastníctva, informovanosť občanov a správanie

 

- Stav problematiky v podmienkach v EÚ

- Stav problematiky v podmienkach SR a s tým súvisiace služby úradu

 

 

09:00 - 09:30          Príchod hostí , registrácia, občerstvenie

09:30 - 09:40          Uvítanie Richardom Messingerom, prezidentom Úradu priemyselného vlastníctva SR

09:40 - 10:10          Key note speach 

10:10 - 11:10          Panel I. Odvetvia intenzívne využívajúce prava duševného vlastníctva, dôležité poznatky z nedávnych EUIPO/EPO štúdií

11:10 - 11:30          Coffee Break

11:30 - 12:30          Panel II. prvá časť - vnímanie duševného vlastníctva, informovanosť občanov a správanie

12:30 - 13:00         Panel II. druhá časť - obchod s falšovaným pirátskym tovarom

13:00 -13:30          Closing remarks a záverečná diskusia

13:30 - 15:00         Networking + obed vo forme raut

Konferenciu prídu otvoriť

 

keynote speaker Chistian Archambeau - výkonný riaditeľ Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo

  ​

Pôvodom Belgičan Christian Archambeau bol vymenovaný Radou Európskej únie v roku 2018 za výkonného riaditeľa Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Pred nástupom do EUIPO zastával viacero vedúcich pozícií v Európskom patentovom úrade (EPO) v oblasti infraštruktúry, administratívy a ľudských zdrojov. Predtým než prešiel do Európskej vesmírnej agentúry, ako absolvent stavebného inžinierstva Université libre de Bruxelles pracoval v stavebníctve na Blízkom východe. Funkciu zástupcu výkonného riaditeľa prevzal 1. decembra 2010 a odvtedy je aj členom tímu vrcholového manažmentu.

 

a                   

 

Richard Messinger - predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

                                                                                                                                                                           

S bohatými skúsenosťami v oblasti práva je JUDr. Richard Messinger na čele Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ako jeho predseda od roku 2016. V roku 2004 dokončil štúdium Právnickej fakulty na Univerzite Mateja Bela a o dva roky neskôr úspešne prešiel rigoróznou skúškou na Trnavskej univerzite v Trnave. Štyri roky pôsobil v Slovenskom futbalovom zväze ako člen legislatívno-právnej komisie. Súčasne osem rokov prevádzkoval vlastnú advokátsku kanceláriu a od roku 2008 sa stal členom Slovenskej advokátskej komory. Hovorí aktívne anglicky a cudzia mu nie je ani nemčina.

 

 

 

Rečníci

 

Tomáš Prochocký - Generálny riaditeľ sekcie colnej Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 

Mgr. Tomáš Prochocký vo finančnej, resp. colnej správe pôsobí od roku 2000, z toho od roku 2010 na pozícii riaditeľa Colného úradu Bratislava a v roku 2016 vymenil pôsobisko za Akadémiu finančnej správy ako jej riaditeľ. V súčasnosti zastáva pozíciu generálneho riaditeľa colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR, zodpovedného za ochranu práv duševného vlastníctva pri tovare pod colným dohľadom a na domácom trhu.

 

 

 

Ľudovít Hajduk- Riaditeľ štátneho pedagogického ústavu, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., aktuálny riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu, sa celý život pohybuje v pedagogickom prostredí. V roku 1994 začínal ako učiteľ Základnej školy v Detve, o rok    nato prešiel na Gymnázium na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici. K výučbe na vysokej škole sa dostal o štyri roky neskôr, keď na terajšej Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela zastával rôzne funkcie. Odvtedy zmenil viackrát pôsobisko, napr. päť rokov pôsobil na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, pracoval v Štátnom pedagogickom ústave a od roku 2013 je aktívnym členom kolégia Paneurópskej vysokej školy. Profesor Hajduk je prodekanom pre vedu a výskum na Fakulte masmédií PEVŠ, zároveň je na fakulte členom vedeckej rady, ako aj členom vedeckej rady Paneurópskej  vysokej školy. Svoje skúsenosti nabral aj v zahraničí, keď ako Visiting Docent či Researcher učil na univerzite v Salzburgu a Nemecku. Pred štyrmi rokmi už ako profesor prednášal aj v Portugalsku. Má za sebou bohatú publikačnú činnosť vrátane niekoľkých monografií. Hovorí anglicky, nemecky a rusky.

 

 

 

 

Denisa ŽilákováGenerálna riaditeľka sekcie centrálny koordinačný orgán, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Odborníčka nielen na európske právo a Európsku úniu JUDr. Denisa Žiláková, MBA, má za sebou nepochybné množstvo skúseností, ako aj širokú škálu akademického vzdelania. Titul doktorka práva získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a ešte ten istý rok odišla študovať do Paríža. Na Fakulte managementu Univerzity Komenského dokončila postgraduálne štúdium v odbore európska integrácia – Európska únia a v roku 2004 úspešne ukončila európske právo na London’s College. Titul Master of Management of Structural Funds obdržala na European Academie v Berlíne a od roku 2018 je držiteľkou titulu MBA, ktorý má z pražskej Cambridge Business School. Popri jej akademických úspechoch si dokázala vybudovať pôsobivú kariéru. V roku 1998 začínala na Ministerstve spravodlivosti SR, neskôr bola členkou Delegácie Európskej komisie v sekcii Justice and Home Affaires. Skúsenosti má aj z Ministerstva financií SR, ale aj Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR , kde figurovala ako generálna riaditeľka sekcie operačného programu doprava. Hovorí plynulo anglicky, francúzsky a rusky.

 

 

 

 

Ľubica Laššáková - Ministerka kultúry Slovenskej republiky

Mgr. Ľubica Laššáková, PhDr., ukončila svoje vzdelanie rigoróznou skúškou na Katedre rozhlasovej a televíznej žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Väčšinu svojej profesijnej praxe strávila v Banskej Bystrici, kde do polovice osemdesiatych rokov pôsobila ako zástupkyňa šéfredaktora odvetvového časopisu. Neskôr pracovala ako zástupkyňa na generálnom riaditeľstve spoločnosti SLOVCEPA. Vyše dvadsať rokov strávila v Slovenskom rozhlase, neskôr rok zastávala pozíciu programovej manažérky a tlačovej poradkyne v Parku kultúry a oddychu v Banskej Bystrici. So svojimi bohatými skúsenosťami nastúpila na post prednostky Okresného úradu v Banskej Bystrici a o štyri roky neskôr sa stala manažérkou kultúry a projektovou manažérkou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Od marca 2018 zastáva funkciu ministerky kultúry Slovenskej republiky. Aktívne ovláda francúzštinu, ruštinu a  maďarčinu, pričom jej nechýbajú ani znalosti z angličtiny.

 

 

 

 

Miroslav Karaffa - Majiteľ ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným 

Ing. Miloslav Karaffa je absolventom Technickej Univerzity v Košiciach, kde s vyznamenaním a diplomom od vtedajšieho ministra školstva SR úspešne skončil Elektrotechnické inžinierstvo. Začiatkom deväťdesiatych rokov začal ako distribútori japonskej značky Sharp. Dnes je už 25 rokov spolumajiteľ a CEO spoločnosti ELCOM, ktorá na slovenskom i zahraničnom trhu zastáva miesto bezkonkurenčnej jednotky. Hovorí plynulo anglicky, rusky, poľština mu nie je cudzia, je skvelým lídrom a prednáša tiež na svojej Alma mater.

 

 

 

Nathan WajsmanVedúci Ekonomických a štatistických služieb Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Dr. Nathan Wajsman má poľsko-dánsku národnosť. Vyštudoval Aarhus Univerzite v Dánsku a neskôr absolvoval postgraduálne štúdium v USA, kde získal titul PhD. v odbore ekonómia na Floridskej univerzite a MBA na Temple Univerzite vo Filadelfii. V máji 2011 bol menovaný za hlavného ekonóma Úradu pre duševné vlastníctvo Európskej únie (EUIPO). V agentúre je zamestnaný od roku 2007, predtým pracoval v oblasti financií a riadenia kvality. Pred nástupom do EUIPO  pôsobil 20 rokov v súkromnom sektore. Stal sa analytikom v oblasti elektroenergetiky na Floride, a potom nasledovala kariéra v telekomunikačnom a finančnom priemysle v USA a niekoľkých európskych krajinách vrátane pozícií v AT&T v USA a Belgicku, Swiss Reinsurance Company v Zürichu a Claranet Benelux, ako aj pozície administrátora servera  a poskytovateľa internetových služieb v Holandsku.

 

 

 

Yann MéniéreHlavný ekonóm Európskeho patentového úradu

Pôvodom Francúz Yann Méniére vo februári 2016 nastúpil ako hlavný ekonóm do Európskeho patentového úradu (EPO). Predtým pôsobil ako profesor ekonómie na MINES ParisTech, prednášal  ekonómiu duševného vlastníctva na Imperial College London a ekonómiu práva duševného vlastníctva na Právnickej fakulte Université Catholique de Louvain (Belgicko) a CEIPI. Jeho výskum a odborné znalosti súvisia s ekonomikou inovácií, konkurencie a duševného vlastníctva.

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 0 € bez DPH (0 € s DPH) na osobu

Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 0 € bez DPH (0 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

Organizátori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediálni Partneri 

           

 

vv      

 

 

 

Podobné podujatia