Duševné vlastníctvo a jeho podiel na ekonomike štátu

12. sep 2019
RADISSON BLU CARLTON HOTEL

Konferencia je zameraná na duševné vlastníctvo, jeho vnímanie v spoločnosti, dopad na HDP, zamestnanosť, obchod, ako aj na problematiku falšovania pirátstva

 

 

 

 

 

Témy Diskusie

 

1. Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva

 

- Podiel DV na HDP, zamestnanosť, obchod, pracovné miesta

- Vplyv DV na ekonomiku štátu

- Stav problematiky v podmienkach SR

 

 

2. Obchod s falšovaným a pirátskym tovarom

 

- Hospodársky vplyv falšovania

- Opatrenia zamerané na boj proti falšovaniu a pirátstvu

 

 

3. Vnímanie duševného vlastníctva, informovanosť občanov a správanie

 

- Stav v EÚ

- Stav ochrany DV na SR, služby úradu

 

 

09:00 - 09:30          Príchod hostí , registrácia, občerstvenie

09:30 - 09:45          Uvítanie hostí moderátorom

09:45 - 11:15          Panel I.

11:15 - 11:35          Coffee Break

11:35 - 13:00          Panel II.

13:00 - 13:15          Diskusný panel

13:15 - 15:00          Networking + obed vo forme raut

Sorry, registrations are no longer available for Duševné vlastníctvo a jeho podiel na ekonomike štátu

Podobné podujatia