Duševné vlastníctvo a jeho podiel na ekonomike štátu

12. sep 2019
RADISSON BLU CARLTON HOTEL

Konferencia je zameraná na duševné vlastníctvo, jeho vnímanie v spoločnosti, dopad na HDP, zamestnanosť, obchod, ako aj na problematiku falšovania a pirátstva

 

 

 

 

 

Témy Diskusie

 

1. Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva

 

- Vplyv dušeného vlastníctva na ekonomiku štátu - HDP, zamestnanosť a obchod

- Stav problematiky v podmienkach SR

 

 

2. Obchod s falšovaným a pirátskym tovarom

 

- Hospodársky vplyv falšovania

- Opatrenia zamerané na boj proti falšovaniu a pirátstvu

 

 

3. Vnímanie duševného vlastníctva, informovanosť občanov a správanie

 

- Stav problematiky v podmienkach v EÚ

- Stav problematiky v podmienkach SR a s tým súvisiace služby úradu

 

 

09:00 - 09:30          Príchod hostí , registrácia, občerstvenie

09:30 - 09:45          Uvítanie hostí moderátorom

09:45 - 11:15          Panel I.

11:15 - 11:35          Coffee Break

11:35 - 13:00          Panel II.

13:00 - 13:15          Diskusný panel

13:15 - 15:00          Networking + obed vo forme raut

Konferenciu prídu otvoriť

 

keynote speaker Chistian Archambeau - výkonný riaditeľ Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo

  ​

 

a                   

 

Richard Messinger - predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Tomáš Prochocký - Generálny riaditeľ sekcie colnej Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 

 

Ľudovít Hajduk- Riaditeľ štátneho pedagogického ústavu, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

 

 

 

Denisa ŽilákováGenerálna riaditeľka sekcie centrálny koordinačný orgán, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

 

 

 

Ľubica Laššáková - Ministerka kultúry Slovenskej republiky

 

 

 

Nathan WajsmanVedúci Ekonomických a štatistických služieb Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

 

 

 

Yann MéniéreHlavný ekonóm Európskeho patentového úradu

 

Sorry, registrations are no longer available for Duševné vlastníctvo a jeho podiel na ekonomike štátu

Partneri

Organizátori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediálni Partneri 

           

 

vv      

 

 

 

Podobné podujatia