Doprava 2019

25. apr 2019
RADISSON BLU HOTEL CARLTON

 Téma:  „Ekologizácia a technologické inovácie ako konkurenčná výhoda v cestnej doprave“

V roku 2019 chceme nadviazať na úspech z roku 2018 a v rámci konferencie plánujeme účasť zástupcov Európskej Komisie, ministrov dopravy stredoeurópskych krajín, Generálneho tajomníka Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU, poslancov Európskeho parlamentu. Osobitnou skupinou pozvaných spíkrov budú vrcholoví predstavitelia globálnych technologických inovatívnych spoločností, orientovaných na výrobu autonómnych vozidiel, alternatívne pohony, inteligentnú dopravnú infraštruktúru.

 

Konferencia bude zameraná na nasledovné tematické okruhy:

  • Stratégia čistej mobility. Dekarbonizácia dopravných ciest. Redukcia CO2 emisií a štandardy pre ťažké dopravné vozidlá. Inovácie v cestnej nákladnej doprave a osobnej doprave. Alternatívy v hnacích sústavách a palivách.
  • Digitalizácia cestnej prepravy a logistiky. Implementácia inteligentných technografov. Elektronická podpora nákladnej dopravy.
  • Inteligentná mestská mobilita a mestská infraštruktúra šetrná k životnému prostrediu. Cestná bezpečnosť
  • Nedostatok vodičov. Rodová rovnováha a ženy v doprave ako najnovšia výzva. Správanie sa k novej generácii v rámci cestnej dopravy ako k cennému ľudskému kapitálu .

DOPRAVA 2019

8:00 - 9:00        registrácia účastníkov a ranný coffe break

9:00 - 9:15        otvorenie konferencie

                         Ivan Rusko,  Generálny tajomník ČESMAD Slovakia

                         Peter Sádovský, Prezident Zväzu Autobusovej Dopravy (ZAD)

9:15 - 10:45     1.BLOK

                         Matthias Maedge, IRU, General Delegate of the Permanent Delegation to the EU and representative of International Road Transport Union IRU/Generálny delegát stálej delegácie v EÚ a zástupca Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU
                         Ladislava Cengelová, štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR/Secretary of Ministry of Transport, Construction and Regional Development of Slovak republic
                         Norbert Kurilla, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
                         Mr. Tonći Pauk, Head of the Sector for Road Transport of the Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure (Chorvátske ministerstvo dopravy)
                         Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu
                        József Nagy, poslanec Európskeho parlamentu

10:45 - 11:00   coffe break

11:00 - 12:00   2.BLOK

                        Pierre Lahutte, Brand President of IVECO
                        Jorgo Chatzimarkakis, Secretary Genaraly of Hydrogen Europe/Generálny tajomník Združenia Hydrogen Europe
                        James Nix, Director, Freight and Climate in Transport & Environment/Riaditeľ pre nákladnú dopravu a klímu, Transport & Environment
                        Pavel Prouza, Managing Director CZ/SK, FlixBus/Generálny riaditeľ pre SR a ČR, FlixBus

12:00 - 13:00   obed

13:00 - 14:00   Okrúhly stôl/panelová diskusia 

                         Moderátor: Ivan Rusko - ČESMAD Slovakia

                         Pavol Hudák, 1. viceprezident ČESMAD Slovakia
                         Peter Varga, generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDaV SR
                         Ľuboš Kasala, dopravný expert Zelená vlna RTVS
                         Karol Kleinmann, dopravný psychológ
                         Tatiana Kratochvílová, viceprimátorka mesta Bratislava (bývalá dopravná inžinierka BA)

14:00 - 14:15   coffe break

14:15 - 15.30    3.BLOK

                         Juraj Andrejka, Managing director PL&UA, Leo Express/Generálny riaditeľ pre Poľsko a Ukrajinu, Leo Express

16:00                Záver konferencie

                         Ivan Rusko, Generálny tajomník ČESMAD Slovakia

 

*zmena programu vyhradená

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Zl'avy
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

 

Odborní garanti:

 

 

Mediálni parneri:

 

 

Podobné podujatia