diaDEŇ

26. okt 2019
Hotel Bratislava

Zažite aj vy deň plný

✓ odborných prednášok

✓ prezentácie nových diaproduktov

✓ poradenstva v oblasti výživy

✓ merania hladiny cukru v krvi a krvného tlaku

✓ praktických ukážok starostlivosti o nohy

 

Cieľová skupina: široká verejnosť s problematikou diabetes

 

VSTUP NA PODUJATIE VOĽNÝ

DIADEŇ 2019 - PROGRAM:

9.00 – 10.00 registrácia

 

Prednáškové bloky:

10.00 – 10.15  MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH, diabetologická ambulancia Medispektrum v Bratislave

10.15 – 10.30  MUDr. Ľubomír Barák , CSc., primár Detského diabetologického centra na Slovensku

10.30 – 10.45  MUDr. Jaroslav Fábry, predseda sekcie praktických diabetológov Slovenskej diabetologickej spoločnosti

10.45 – 11.00  Ing. Milada Nadašiová, prezidentka Slovenskej podologickej spoločnosti

11.00 – 11.15  MUDr. Janka Lejavová, diabetologička 

 

Sprievodný program: 

Program aj pre detičky - Zuzana Haasová so svojim divadielkom Cirkus Romána - Divadlo Haaf 

Meranie hladiny cukru v krvi

Poradenstvo a edukáčné aktivity

 

*zmena programu vyhradená

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Zl'avy
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

Hlavný partner:

 

Mediálni partneri: 

 

 

 

 

 

Podobné podujatia