Budovanie inteligentných miest a regiónov

18. jún 2019
HOTEL SAFFRON BRATISLAVA

Konferencia zameraná na vízie a stratégie miest, ktorej cieľom je predstaviť inovatívny postup miest, ich rozvoj premenu na inteligentné mestá. Pozvaní hostia budú diskutovať na témy inovácií a technológií vo všetkých oblastiach správy a rozvoja mesta.
Cieľová skupina: zástupcovia miest a samosprávy, verejná a štátna správa, inovátori, developeri, architekti, IT odborníci, energetický segment a pod.

PROGRAM

Budovanie inteligentných miest a regiónov.

 

08:30 - 09:00          registrácia účastníkov + ranný coffee break

09:00 - 09:10          otvorenie podujatia

09:10 – 09:30         Kam kráča Slovensko?  Stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030

09:30 - 09:50          Z čoho to zaplatíme?  Zdroje financovania

09:50 – 10:10         EÚ fondy 2021 - 2027

10:10 – 10:30         PPP + EPC projekty

10:30 – 11:00          coffe break

11:00 – 11.20          Načo je nám smart koncepcia?  Ako pripraviť Smart program rozvoja mesta.

11:20 – 11:40          Virtuálna realita ako nový komunikačný nástroj pre samosprávy.

11:40 – 12:00          Moderný parkovací model - Mesto Trenčín

12:00 – 12:20          coffe break

12:20 – 12:40          Garantovaná energetická služba . Príklad riešenia EPC projektu

12:40 – 13:00          Šetrenie s vodou sa opalatí. Príklad riešenia z praxe

13:00 – 13:20          ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE

13:30                        obedň

 

 

*zmena programu vyhradená

Sorry, registrations are no longer available for Budovanie inteligentných miest a regiónov

Podobné podujatia