Agroprogress 2018

22. nov 2018
HOTEL HOLIDAY INN TRNAVA

Konferencia prináša názory najzasvätenejších slovenských a zahraničných odborníkov na možnosti a dopady vývoja trhu pôdohospodárstva a výroby potravín.
Cieľová skupina: farmári, chovatelia, pestovatelia, družstvá, výrobcovia

FÓRUM 2018:  „Slovenské poľnohospodárstvo 15 rokov po vstupe Slovenska do EÚ  

 

OBSAHOVÉ BLOKY:  

 

1.BLOK:   9:00 – 10:30

 

Slovenské poľnohospodárstvo v SPP a po 2 etapách Programov rozvoja vidieka.

Kde sme dnes?

  • Ing. Jaromír MatoušekPoľnohospodársky analytik UniCredit Banka Analýza súčasného stavu slovenského poľnohospodárstva -  Aká je vyrobno – technická základňa  slovenského poľnohospodárstva, konkurencie schopnosť a výkonnosť zabezpečiť sebestačnosť v potravinovej politike SR?  
  • DISKUSNÉ FÓRUM – AKO SME SA DOSTALI DO SÚČASNÉHO STAVU?

Bývalí ministri PaRV SR, bývalí predsedovia SPPK –  Miroslav Jureňa, Vladimír Chovan, Zsolt Simon, Peter Baco, Milan Semančík

 

PRESTÁVKA – Coffee break

 

2.BLOK:   10:50 – 13:15

 

Má Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo reálne uskutočniteľnú víziu a stratégiu stať sa konkurencieschopným a ziskovým rezortom slovenskej ekonomiky?

  • Ladislav Mikovedúci zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike – Príprava novej, uskutočniteľnej vízie a stratégie rozvoja rezortu pôdohospodárstva na Slovensku
  •  Emil Machopredseda SPPK -  Úloha samosprávy - SPPK pri ovplyvňovaní Strategického riadenia a rozhodovanie pre dosiahnutie zmeny stavu a vytvorenia základov pre zabezpečenie dlhodobej prosperity rezortu a podnikov prvovýroby.    
  • DISKUSNÉ FÓRUM – AKO SA MOŽE SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO OZDRAVIŤ?

           Ladislav Miko, vedúci zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike, Zdeněk Jandejsek - prezident České zemědelské komory, Emil Macho - predseda SPPK, zástupcovia podnikateľov na pôdeMaroš Kovalčík (PD Spišská Teplica),  Adrián Šedivý (Slovenské cukrovary Sereď  Agrana), Jaromír Matoušek - Poľnohospodársky analytik UniCredit Banka Analýza súčasného stavu slovenského poľnohospodárstva

 

13:20 – Tlačová konferencia pre médiá za účasti účastníkov konferencie

 

13:40 – ZÁVER KONFERENCIE

 

OBED

 

*zmena programu vyhradená

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 79 € bez DPH (94.8 € s DPH) na osobu
Účastnícky poplatok na podujatie je 79€ bez DPH (94.80€ s DPH)
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 79 € bez DPH (94.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

Hlavný partner: 

 

 

Partneri:

 

 

Mediálni partneri:

 

 

 

 

 

Podobné podujatia