Doprava 2018

26. apr 2018
HOTEL PARK INN BRATISLAVA

Cestná doprava ako kľúčový prvok ďalšieho ekonomického a sociálneho rozvoja v EU

Základné sekcie:

Sekcia nákladná doprava
Sekcia osobná doprava

Okruhy tém:

  • Cestná doprava ako kľúčový prvok ďalšieho ekonomického a sociálneho rozvoja v EU. Udržateľná mobilita ako nástroj pre zvyšovanie životnej úrovne občanov EU.
  • Bezpečná cestná infraštruktúra. Inteligentné „smart“ riešenia v nákladnej a osobnej doprave. Moderné trendy v oblasti digitalizácie a automatizácie.
  • Cestný balík Európskej komisie ako súbor legislatívnych opatrení s výrazným vplyvom na cestnú dopravu, s akcentom na Návrh nariadenia 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti - Rozdielne pozície členských štátov EU.
  • Dopady novelizácie smernice 96/71 v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (lex specialis) na fungovanie trhu v doprave – riziká a obmedzenia.
  • Stanovisko Európskej Komisie a podpora zo strany poslancov Európskeho parlamentu vo vzťahu k vyjednávacej pozícii Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU a národných združení cestných dopravcov.
  • Balík „Čistej mobility“ prezentovaný zo strany Európskej komisie v Novembri 2017. Otázky „čistých vozidiel“ a proces znižovania emisií v doprave.
  • Právne aspekty voľnej živnosti na vedenie cudzieho motorového vozidla – pozícia slovenských dopravcov a štátnych inštitúcií.
  • Pozícia štátnych inštitúcií, regulačné a kontrolné mechanizmy štátu ako predpoklad férovej súťaže v cestnej doprave.
  • Legislatíva upravujúca podmienky vedenia motorového vozidla – zníženie požadovaného veku uchádzačov.
  • Vývoj vodičov profesionálov – ich nedostatok, atraktivita povolania. Projekty duálneho vzdelávania a rozvoja zamerané na pritiahnutie mladých ľudí do cestnej dopravy – osobnej aj nákladnej.

 

Cieľová skupina: riaditelia prepravných, zasielateľských, dopravných spoločností, právnických kancelárií, medzinárodných spoločností, verejná správa, dopravné podniky

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 99 € bez DPH (118.8 € s DPH) na osobu
účastnícky poplatok
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 99 € bez DPH (118.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

Odborní garanti:

 

Mediálni partneri: 

Podobné podujatia