Doprava a logistika 2016

03. máj 2016
MATADOR BUSINESS CENTRUM BRATISLAVA, Bojnická 3, 831 04 Bratislava

Konferencia Doprava a logistika sa tento rok  bude zaoberať aktuálnymi problémami v tejto sfére, ktoré negatívne ovplyvňujú podnikateľskú činnosť dopravných a logistických spoločností na Slovensku. Spoločne budeme pri otvorenej diskusii hľadať ich riešenia a spôsoby, ako slovenskú dopravu a logistiku posunúť dopredu.

Pre koho je konferencia určená?

riaditeľov spoločností, zástupcov logistických a zasielateľských spoločností, prepravných spoločností, dopravných spoločností, právnických kancelárií, medzinárodných spoločností, verejnú správu, dopravné podniky.

PROGRAM:

KONFERENCIU OTVORÍ ROMAN BRECELY, MINISTER DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONALNEHO ROZVOJA SR

8:30 - 9:00 Registrácia 
9:00  Začiatok konferencie -
9:00 - 11:00

 

1. Blok - Doprava

 • Nákladné vozidlá sú na cestách nechcené – zákazy jázd, sociálna legislatíva v nákladných vozidlách

  Ing. Pavol Hudák, konateľ spoločnosti HUDOS (sociálna komisia a prezídium združenia ČESMAD Slovakia),

 • kontroly v oblasti sociálnej legislatívy v doprave

           Ing. Ján Trcka, Národný inšpektorát práce

 • Nezákonné pôsobenie zahraničných dopravcov – ako dopravcovia z tretích krajín zneužívajú nedostatočné kontroly dopravných povolení, slabá ochrana slovenských dopravcov

  Ing. Hana Jurkovičová, MDVRR sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií;

  Ing. Pavol Reich, generálny tajomník združenia ČESMAD Slovakia

 

 • Ako neprimerané daňové zaťaženie stavia slovenských dopravcov do nevýhody

  prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., vedúci katedry Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov;

  doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., vedúci oddelenia dopravnej technológie a logistiky

 

11:00 - 11:30 Coffee break

11:30 - 11:50

 

 • Ako správne určiť nadváhu vozidla – rozdiely pri vážení vozidiel na policajných

  a súkromných váhach

           plk. Ing. Ján Ignaták, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ

           mjr. Ing. Ľuboš Rumanovský, zástupca riaditeľa odboru dopravnej polície

 

11:50 - 13:00

 

2. Blok – Logistika

 • Špeditér vs. dopravca - Ich nezastupiteľné miesto v procese logistiky

           Ing. Pavol Jančovič, generálny riaditeľ TOPNAD. Prezídium združenia ČESMAD Slovakia

 • Kriminalita a podvody v logistike

  Ing. František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva

 

 • Svet dopravných trhov – ako softvéry s nákupom a predajom nákladov vplývajú na trh

  Michal Vaniš – produktový špecialista Timocom

   

13:00 - 13:30            

   

3. Blok – Samostatná téma

 • Kto bude šoférovať kamióny? Vodiči „vymierajú“ - Nedostatok vodičov, vývoj, situácia, dôvody

  Ing. Peter Halabrín, konateľ spoločnosti NAD-RESS Senica, prezídium združenia ČESMAD Slovakia a hostia

 

13:30 Obed

 

* zmena programu vyhradená

 

 

Ing. Pavol Hudák  konateľ spoločnosti HUDOS (sociálna komisia a prezídium združenia ČESMAD Slovakia)

Ing. Ján Trcka, Národný inšpektorát práce

Ing. Hana Jurkovičová, MDVRR sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Pavol Reich generálny tajomník združenia ČESMAD Slovakia

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., vedúci katedry Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., vedúci oddelenia dopravnej technológie a logistiky

Daniel Priban, riaditeľ českého a slovenského zastúpenia spoločnosti TimoCom

plk. Ing. Ján Ignaták, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia

mjr. Ing. Ľuboš Rumanovský, zástupca riaditeľa odboru dopravnej polície

Ing. František Komora, prezident Zväzu logisitky a zasielateľstva PZ

Ing. Peter Halabrín, konateľ spoločnosti NAD-RESS Senica, prezídium združenia ČESMAD Slovakia

Ing. Pavol Jančovič, generálny riaditeľ TOPNAD. Prezídium združenia ČESMAD

 

Partneri

Odborný garant

 

Mediálni partneri

       

Podobné podujatia