Inovácie v platobných službách

27. sep 2017
Hotel Chopin

Inovácie v platobných službách

Svet platobných služieb sa mení v reálnom čase a prakticky každý deň môžeme vo svete vidieť nové možnosti elektronickej platby alebo vylepšené prístupy k existujúcim platobným nástrojom. Jedným z hlavných cieľom ZBK je informovať odbornú verejnosť o týchto novinkách a vytvoriť platformu na širšiu diskusiu o možnom použití na Slovenskom trhu. Téma inovácií je pomerne široká, avšak v rámci poskytnutého priestoru budú prezentovať predovšetkým partneri s dosahom na Slovenský trh.

 

 

Hlavné témy:

  • „Cash – in“ ako trhový štandard ATM
  • Alternatívne platobné prostriedky / schémy / zariadenia
  • Bezpečnosť platieb / autentifikácia
  • Svet po PSD2

 

Program:

  • Všeobecný úvod do problematiky
  • Prezentácie partnerov,
  • Diskusia vedená moderátorom na danú tému. 

 

Program:

 

08,30 – 09,00 -  registrácia

 

                                                                            09,00 – 10,45 – 1. Blok

 

 

Otvorenie konferencie - úvod
Infinity Consulting – Peter Géc – Senior Partner at Infinity Consulting
 
 
Opportunity to Grow Payments
VISA – Marcel Gajdoš - Country Manager Czech Republic & Slovakia at Visa
 
 
Masterpass a inovácie v mobilných platbách  
MasterCard – Richard Walitza - VP, Mobile payments & Innovations at MasterCard
 
Prínosy recyklácie na riadení hotovosti – reálne skúsenosti z prevádzky
Diebold Nixdorf – Zbyněk Kovář - Presales Consultant at Diebold Nixdorf
 
 

10,40  - 11,00– prestávka

 

11,00 – 12,30 – 2. Blok
 

Aktuálny stav implementácie PSD 2 do právneho poriadku SR vrátane následných krokov
Slovenská banková asociácia – Eva Horváthová  - manažér pre platobné služby

Využitie eID v komerčnom prostredí

DXC Technology – Peter Handzuš – Solution Architect at DXC Technology

 

Svet po PSD2: Ako doručiť hodnotu zákazníkom vo svete financií
Simply5 – Ján Muzikář - Researcher and Simplifier at Simply5
Insight Diver – Eva Taračová – Freelance Consulting & Market Research
g82 – Richard Hospodský - Partner at g82
 
 

 

12,30 – 13,15 panelová diskusia

 

                                                                              13,30 – záver, obed

 

 

Partneri

​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​

​ ​

Podobné podujatia