EFEKTIA

19. jún 2017
Radisson Blu Carlton hotel Bratislava

Konferencia o energetickej efektívnosti 2017.

Na konferencii budú  odovzdávané ocenenia EFEKTIA 2017.

8:30 – 9:15 hod   registrácia

9:15 – 10:40 hod

 • Rozvoj GES na Slovensku
  Marcel Lauko, predseda Správnej rady APES-SK
 • GES ako jeden z nástrojov dosahovania cieľov energetickej efektívnosti SR
  Ministerstvo hospodárstva SR (TBD)
 • Financovanie energetickej efektívnosti zo štrukturálnych fondov – reálne možnosti
  SIEA (TBD)
 • Využitie inovatívnych finančných mechanizmov pri financovaní energetickej efektívnosti
  Ministerstvo financií SR/SIH (TBD)
 • Projekt GES: od auditu po výberové konanie
  Energetické centrum Bratislava

11:00 – 11:45 hod

 • Energetická efektívnosť v EÚ/energetickej únii
  Maroš Šefčovič podpredseda EK pre Energetickú úniu

 • Predstavenie projektov EFEKTIA 2017

 • Odovzdávanie ocenení EFEKTIA 2017
  Maroš Šefčovič, podpredseda EK, APES-SK, Slovenské elektrárne, partneri

 

11:45 – 13:00 hod    obed

13:00 – 15:00 hod

Praktické skúsenosti:

 • Príklad realizácie GES projektu v súkromnom sektore
  Martin Kumpan
  , konateľ SE predaj s.r.o.

 • Financovanie projektov GES z pohľadu banky
  BANKA (TBD)

 • Príklad realizácie GES projektu vo verejnom sektore
  Milan Orlovský
  , KOOR s.r.o.

 

Panelová diskusia:

 • Základné prekážky rozvoja GES na Slovensku/v Európe
  zástupcovia štátneho sektora/MH, SIEA, MF/, zástupca Európskej komisie, zástupca APES-SK, zástupca samosprávy/ZMOS/, odborný zástupca/poradenská spoločnosť, zástupca zákazník – úspešne realizovaný projekt
  Moderátor: Marcel Lauko, Predseda Správnej rady APES-SK

 

15:00 – 16:00 hod

 • Networking s občerstvením a čašou vína

 

 

* zmena programu vyhradena

 

Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb, predseda správnej rady

Marcel Lauko absolvoval štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde od roku 1995 pôsobil ako odborný asistent na Katedre financií. Vo svojej akademickej kariére sa zameriaval na problematiku podnikateľských financií a na metódy hodnotenia efektívnosti verejných výdavkov.

Od roku 2006 začal pôsobiť v Energetickom centre Bratislava – poradenskej inštitúcii zameranej na problematiku energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie – ako investičný konzultant pre oddelenie verejného osvetlenia, kde poskytoval poradenstvo pre samosprávy.

V novembri 2008 sa stal riaditeľom Energetického centra Bratislava a nasmeroval jeho pôsobenie do oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti, najmä v oblasti podpory rozvoja trhu a projektov energetických služieb. V súčasnosti sa zameriava hlavne na inovatívne využívanie modelu EPC (Energy Performance Contracting) a financovanie energetickej efektívnosti.

V roku 2014 sa spolupodieľal na založení Asociácie poskytovateľov energetických služieb (APES-SK) na Slovensku a stal sa prvým predsedom správnej rady združenia. Je členom viacerých poradných orgánov a iných záujmových skupín na národnej a európskej úrovni.

Martin Kumpan, konateľ SE predaj s.r.o.

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie

Maroš Šefčovič (narodený v roku 1966) je slovenský kariérny diplomat a od 1. novembra 2014 podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu. V tejto funkcii vedie projektový tím "Energetická únia" v rámci Komisie, ktorý sa skladá zo 14 komisárov. V roku 2014 bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu. V rokoch 2010 - 2014 bol podpredsedom Európskej komisie zodpovedným za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu. V rokoch 2009 - 2010 bol európskym komisárom pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež. Od roku 2004 do roku 2009 bol stálym predstaviteľom Slovenskej republiky pri Európskej únii. Ako profesionálny diplomat slúžil v rokoch 1992 až 2004 v Zimbabwe a v Kanade a ako veľvyslanec v Izraeli. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a Moskovský štátny inštitút pre zahraničné vzťahy. Je držiteľom titulu doktor práv a PhD. z európskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Študoval aj na Stanfordskej univerzite v USA. Nedávno vydal knihu o svojom prvom funkčnom období vo funkcii podpredsedu s názvom "S dvojkrížom uprostred hviezd” (John Harper Publishing, Londýn 2014).

 

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 79 € bez DPH (94.8 € s DPH) na osobu
účastnícky poplatok
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Výsledná cena je 79 € bez DPH (94.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

Generálny Partner:

Odborný garant:

Mediálny partneri:

Podobné podujatia