Najbližšie podujatia

27. feb 2018
Hotel Saffron Bratislava
22. Mar 2018
Hotel Chopin Bratislava
18. apr 2018
Hotel PARK INN Bratislava
Back to the Future
19. apr 2018
Hotel PARK INN Bratislava
Budúcnosť technológií v biznise
24. apr 2018
Hotel PARK INN Bratislava
26. apr 2018
HOTEL PARK INN BRATISLAVA
14. máj 2018 to 16. máj 2018
HOTEL SENEC
24. máj 2018
Hotel Chopin Bratislava